Atelier Reklamní fotografie

Přihlašovatel /vydavatelFakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
Grafik/fotografZuzana Čičová, M. Skalický, J. Smolík, E. Dudinský, B. Zaťková, R. Jirásková, L. Kleinová, Z. Čaprnková, M. Damek, D. Mackovič, E. Rauerová, P. Hála, M. Očenášová
Výstavní a především vernisážový projekt Díky moc funguje jako štafeta, kterou si studenti předávají mezi sebou. Každý vylosovaný má povinnost v co nejkratším čase připravit vernisáž uceleného souboru. Specifickým faktorem událostí Díky moc jsou negalerijní prostory, ve kterých se zpravidla odehrávají. Cílem projektu je zajištění pravidelného setkávání studentů ateliéru Reklamní fotografie spojené s konfrontací jejich aktuální volné tvorby nezávislé na školních cvičeních. Kalendář sám o sobě představuje úzký vzorek prací z celkového počtu 26 výstav, které se od roku 2016 do roku 2020 podařilo uskutečnit.