Habsburské stopy v Čechách a na Moravě / 2020

Přihlašovatel /vydavatelJíša s.r.o.
Grafik/fotografN.A.F. Praha / Martin Frouz
Jednotlivé listy velkoformátového kalendáře (62 × 74 cm) ukazují výrazné stopy, které v Čechách i na Moravě zanechalo působení Habsburského rodu v krajině, kultuře i technice. Jedná se samozřejmě jen o výběr míst a odkazů, u nichž si dnes mnozí již ani neuvědomují provázání s Habsburským odkazem, jako například počátek ocelářství na Moravě, nebo pražská čtvrť Karlín/Karolinenthal, pojmenovaná podle císařovny Karoliny Augusty, manželky rakouského císaře Františka I. Tento kalendář je volným pokračování kalendáře z roku 2018 – Kořeny české státnosti.