LETOKRUHY 2020

Přihlašovatel /vydavatelANTALIS s.r.o.
Grafik/fotografTereza Kliglová, studentka UTB ve Zlíně, FMK, Ateliér Grafický design
Inspirací autorky byla odpovědnost společnosti vůči životnímu prostředí. List každého měsíce je vytištěn na jiném papíru, v němž je vyřezaný otvor představující letokruh stromu. Celý kalendář je pak současně vzorníkem kreativních papírů. Aby výroba kalendáře neprodukovala zbytečné množství odpadu, z vyřezaných koleček jsme vytvořili ještě jeden menší vzorník „do kapsy“.