OBALISCO

Přihlašovatel /vydavatelTiskárna Grafico s.r.o.
Grafik/fotografDavid Kantor / Petr Vaněk
Třikrát ano!!! Obal bez limitu lze opravdu vyrobit! Chce to „pouze" dokonalý produkt, osvíceného zadavatele a nekonečně kreativního designéra! Posuďte sami :)