THEARTE NOIR THEATRE

Přihlašovatel /vydavatelRobert Štencl
Grafik/fotografRobert Štencl
Kalendář se signovanými fotografiemi vydaný v limitovaném nákladu. Vždy dvojice tematicky příbuzných snímků (ať už motivem: kolíček z Bruselu + kolíček z Budapešti, nebo místem pořízení – dva solitéry z jedné louky: maringotka + chátrající stavba). K zavěšení slouží nerezové ramínko. Možno rozstříhat na jednotlivě podepsané fotografie. Neprodejné, určeno přátelům z řad galeristů a umělecké branže.