Zetor

Přihlašovatel /vydavatelZETOR TRACTORS a.s.
Grafik/fotograf
Společnost ZETOR TRACTORS a.s. se letos rozhodla zcela změnit koncept kalendáře a zapojila do výroby své zákazníky a fanoušky. Cílem bylo vytvořit společnými silami kalendář zobrazující traktory při běžných činnostech a v přirozeném prostředí – přímo u zákazníků a fanoušků značky ZETOR.